MANCAR està format per un equip humà amb àmplia experiència en diversos sectors que es va proposar fa anys treballar en la millora de la gestió dels residus en general, amb l'objectiu de reduir els costos del seu tractament i sempre en benefici del medi ambient.
 
Després d'anys de desenvolupament i treball amb Empreses, Institucions i Professionals, hem aconseguit:


• La “Patent de Lixiviados”.


• El nostre “Bioestimulante natural”.

 

Posteriorment ajustem la nostra Patent per a les depuradores urbanes (EDAR), per a les d'escorxadors i per a les granges de purins.

 

Avui, els resultats i analítiques ens avalen.

MANCAR