La major part del territori està cobert per Depuradores Urbanes que produeixen fangs en major o menor quantitat i que es gestionen amb costos i formes diversos.

Solució GIO EDAR

Problemàtica

• Reducció de més d'un 20% de producció de llots.

• Reducció del consum energètic.

• Reducció dels costos de gestió de llots.

• Reducció de les olors.

• Millora de la qualitat de l'aigua a llit públic.

• Menor consum de poli electròlits.

• Millora de la neteja general de les instal·lacions.

 

GIO EDAR.

Tractament de llots de depuració.

GIO EDAR. Aplicació en fangs de Depuradora.

L'aplicació i avaluació dels additius s'ha realitzat mitjançant acords amb la càtedra d'Enginyeria Química de la Facultat de Física i Química de la Universitat de Barcelona.

 

Aquesta col·laboració ha derivat en diversos informes que ratifiquen la reducció de fangs, la no toxicitat dels productes desenvolupats i les millores de *compactibilidad dels fangs resultants.

 

El procés de R+D, té continuïtat amb la Universitat de Barcelona, amb dos objectius definits, la quantificació de les emissions de C02 i la digestió real dels llots resultants, per a la seva aplicació directa en agricultura sense la necessitat de compostar.