Solució GIO PURINS

La cabanya a Espanya ha crescut a un ritme exponencial. La utilització dels purins com a fertilitzant ha incrementat dràsticament les Zones Vulnerables, limitant el creixement de la cabanya.

Problemàtica

• Reducció de costos econòmics.
• Reducció de costos mediambientals.
• Eliminació de contaminants en els aqüífers.
• Reducció de costos en els transports.
• Reducció de les olors.
• Ampliació de la capacitat de les granges.
• Aplicació d'aigua per a reg i abonament per als camps.
• Compliment dels paràmetres de l'OMS.

GIO PURINS.

Tractament de purins.

GIO PURINS. Aplicació en Purins de porcí i boví.

És un procés per a depuració de lixiviats d'origen no químic, per a purins de porc i de boví.

 

El sistema de depuració per a purins, consisteix en una depuradora biològica potenciada amb un Bioestimulant que mitjançant un procés de mineralització, aconsegueix una reducció per sobre del 90 % de sals, nitrats i fosfats, obtenint un abonament per al camp i l'aigua de sortida apta per al reg, lliure de metalls pesats, podent-se abocar a llit públic, sempre que la legislació ho permeti.

 

El procés ofereix una gran reducció dels costos de gestió i manteniment habituals en la depuració de purins i afavoreix la desaparició dels gasos, les olors i els tradicionals costos d'inversió per a les instal·lacions de purins.